Lajme

Rritja e të ardhurave të këtij viti për firmat e sigurimeve është ndihmuar pjesërisht nga numri në rritje i shqiptarëve që bëjnë pushime jashtë vendit.

Sipas të dhënave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), banorët e vendit kanë shpenzuar deri tani këtë vit 1.23 miliardë lekë për produktin e kërkuar të Kartonit Jeshil për të garantuar akses në fondet për udhëtime ndërkombëtare.

Primet e shkruara bruto të produktit u rritën me 3.3% krahasuar me tetë muajt e parë të një viti më parë.

Norma e rritjes këtë vit është ndikuar ndjeshëm nga ndikimi i kursit të monedhës, sepse Kartoni i Gjelbër shitet në euro. Si rezultat, rritja është ngadalësuar. Nëse jo mbiçmimi i lekut ndaj euros, rritja e këtij produkti këtë vit do të ishte dyshifrore.

Certifikata Ndërkombëtare e Sigurimit të Motorit (Green Card) mbron drejtuesit e mjeteve nga përgjegjësia financiare për aksidente, lëndime dhe dëmtime të tjera që mund të ndodhin gjatë ngasjes në një vend të huaj.

Drejtuesi i një mjeti me targa shqiptare duhet të ketë vërtetimin e sigurimit në formën e “Green Cart” sa herë që mjeti drejtohet jashtë Shqipërisë.

Sigurimi i aksidenteve, i cili lidhet pothuajse ekskluzivisht me udhëtimet ndërkombëtare, është një tjetër produkt që po rritet me shpejtësi.

AMF raporton se totali i primeve bruto të shkruara për këtë produkt ishte 429 000 000 lekë ose rreth 4.05 000 000 €. Kjo është një rritje prej 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Gjatë tetë muajve të parë të këtij viti, shqiptarët llogariten të kenë paguar rreth 15.65 milionë euro për sigurimet që lidhen me udhëtimet jashtë vendit. Për llogaritjen e këtij vlerësimi përdoren primet e Kartonit të Gjelbër dhe të Sigurimit të Aksidenteve.

INSAT raporton se në muajin e tetë të 2023, 4.6 milionë shqiptarë u larguan nga vendi. Numri i përgjithshëm i largimeve është rritur me 18.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Ky vit ka shënuar një rritje të ndjeshme si në turizmin vendas ashtu edhe në atë ndërkombëtar, i cili ka qenë një ndihmë për industrinë e sigurimeve në vend.

Bazuar në informacionin e AMF-së, vëllimi i primeve të shkruara bruto në muajin e tetë të 2023 u rrit me 10.4% nga periudha korresponduese e vitit 2022.

Sigurimi i automjeteve kufitare dhe sigurimi CASKO i mjeteve tokësore janë dy shembuj të mallrave të specializuara që kanë përfituar nga rritja e turizmit hyrës. Ndërsa karta jeshile dhe sigurimi i aksidenteve kanë ndihmuar në rritjen e të ardhurave, udhëtimi jashtë vendit është në fund të fundit merita për përmirësimin.

Primet bruto të shkruara të KASKO Insurance u rritën me 20% gjatë gjithë asaj kohe.

KASKO Insurance ka një pjesë të madhe në industrinë e makinave me qira, e cila është gjithashtu e lidhur fort me turizmin ndërkombëtar.

Kursi i këmbimit ndikoi ndjeshëm negativisht, duke ulur me 1% ritmin e rritjes së primeve të shkruara bruto të industrisë së sigurimeve kufitare krahasuar me një vit më parë.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!